Veckans case

check

Hur mycket lön ska jag ta ut 2019?

Det är viktigt att ta ut lön från ditt företag om det är din huvudsakliga sysselsättning. En fast inkomst är ett krav för att få ersättning vid exempelvis sjukdom eller föräldraledighet samt ger rätt till offentlig pension i framtiden. Dessutom är det ett krav för att kunna hyra eller låna till en bostad. Hur mycket…

Hur mycket utdelning ska jag ta från ett fåmansbolag 2019?

Många egenföretagare som driver aktiebolag använder sig av möjligheten att ta en del av inkomsten som aktieutdelning. Enligt de så kallade fåmansbolagsreglerna kan utdelning upp till en viss gräns tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 20 procent. Utdelningar som betalas under 2019 ska tas upp som inkomst i deklarationen 2020. Ej utnyttjade…

Lägre inkomstskatt och högre aktieutdelning 2019

Nu har riksdagen fastställt statens budgetramar för 2019. Det kommer innebära sänkta inkomstskatter och lägre arbetsgivaravgift för dig som är över 65 år. Sedan tidigare har riksdagen även beslutat om en sänkning av bolagsskatten i två steg mellan 2019 och 2021 samt att radio- och TV-avgiften ersätts med en individuell public service-avgift. Tillsammans leder förändringarna…

Får företaget ge julklappar eller presenter till anställda och kunder?

Inför julen är det många företag som vill ge julklappar till både anställda och kunder. Julklappar till anställda är tillåtna och avdragsgilla kostnader i företaget upp till en viss gräns. För julklappar och gåvor till kunder är reglerna mera restriktiva. Störst gåvor är tillåtna till anställda som firar exempelvis 50-årsdag. Julklappar till anställda Företag av…

Hur fungerar det att bli uthyrd via en konsultförmedlare?

Allt fler ingenjörer, IT-experter, läkare och andra specialister inom olika områden arbetar som uthyrda konsulter via konsultförmedlare som exempelvis eWork. Konsultförmedlarna har avtal med stora företag och landsting som annars inte anlitar egenföretagare. Det är enkelt att byta från en traditionell anställning till att arbeta genom ett eget bolag. Samtidigt får du både lägre skatt…

Hur deklarerar jag löner på individnivå (AGI)?

Från och med 1 januari 2019 ska samtliga arbetsgivare i Sverige lämna arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Den största förändringen med AGI är att arbetsgivare börjar redovisa lön och skatteavdrag för sina anställda varje månad. Syftet med förändringen är att öka transparensen kring deklarerade löner för myndigheter och löntagare. Den innebär även att arbetsgivare inte längre…

Hur ska jag hantera bilkostnader i företaget?

Resor med bil är en viktig del av många företags verksamhet. Bilen kan antingen ägas av företaget, eller också kan du mot ersättning använda din privata bil i tjänsten. Kostnader för bil i verksamheten hanteras olika beroende på hur bilen ägs. Privat bil När du använder din privata bil i verksamheten får du endast ta…

Hur gör jag för att sälja företagets inventarier?

Inventarier är egendom som tillhör ditt företag. Det kan vara alltifrån datorer och inredning, till arbetsredskap, maskiner och bilar. Om du inte längre vill ha kvar inventarier i företaget kan de överlåtas genom försäljning. Här följer några saker du bör tänka på vid försäljning av inventarier. Vem för köpa och till vilket pris? Vem som…

Fem tecken på att du bör byta från enskild firma till aktiebolag

Många företagare startar först sin verksamhet som en enskild firma. När affärerna börjar ta fart kan det ofta vara klokt att byta företagsform till aktiebolag. Var uppmärksam på dessa fem tecken på att det är dags för ombildning.Många företagare startar först sin verksamhet som en enskild firma. När affärerna börjar ta fart kan det ofta…

Hur blir de nya reglerna för moms på uthyrning av läkare?

Efter att Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit att uthyrning av läkare och annan vårdpersonal ska betraktas som momspliktig personaluthyrning har det rått stor osäkerhet kring hur de nya reglerna ska tillämpas. Nu har Skatteverket kommit med ett ställningstagande där de meddelar att de kommer att börja tillämpa ny praxis från och med den 1 juli 2019. Skatteverket…

Hur får jag en digital brevlåda till mitt företag?

I takt med ökande digitalisering står nu även postväsendet inför en stor förändring. Med en digital brevlåda du få från Skatteverket och andra myndigheter elektroniskt i stället för på papper. Till skillnad från vanliga mejl är den digitala brevlådan säker eftersom inloggning sker med e-legitimation, till exempel Mobilt BankID. En digital brevlåda är gratis, miljövänlig…

Vem är vem inom redovisningsbranschen?

I dagligt tal säger företagare ofta att de ska prata med sin revisor om bolagets ekonomi. Men revisor är en skyddad yrkestitel för dem som arbetar med granskning av redovisning. Så vad borde man säga istället? Här följer en presentation av de två huvudsakliga yrkesrollerna inom redovisningsbranschen. Revisor En revisor är en tjänsteman vars uppgift…

Behöver mitt företag skaffa en LEI-kod?

Den 2 januari 2018 införde EU ett nytt regelverk för värdepappershandel benämnt MiFID II. Regelverket innebär bland annat att alla juridiska personer som handlar med värdepapper måste skaffa en LEI-kod. Detta avser bland annat aktiebolag och andra företag som handlar med aktier via en traditionell aktiedepå. Företag som äger aktier via en kapitalförsäkring ska enligt…

Vad innebär registrering av företagets verkliga huvudman?

Sedan den 1 februari 2018 måste de flesta företag och föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. Anmälan görs via en e-tjänst hos Bolagsverket. Vad är en verklig huvudman? En verklig huvudman är den eller de personer…

Vilket skydd ger en företagsförsäkring?

De flesta företag har behov av någon form av försäkringsskydd. Om du arbetar hemifrån är det viktigt att tänka på att hemförsäkringen inte omfattar exempelvis företagets egendom som datorer och mobiltelefoner. Vid arbete hos kund kan ditt företag vara ansvarigt för eventuella skador. En företagsförsäkring är en paketerad lösning som omfattar ett antal olika moment…

Vad innebär omvänd skattskyldighet för moms?

Normalt är det den som säljer varor eller tjänster som tar ut moms vid försäljningen och betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att betala moms till staten. De vanligaste fallen då egenföretagare ska tillämpa omvänd moms är vid försäljning av tjänster inom byggsektorn samt vid…

Hur fungerar a-kassa för egenföretagare?

Ibland fungerar företaget inte som det var tänkt. I värsta fall kan det leda till att du som företagare står utan inkomst. Då finns det möjlighet att få arbetslöshetsersättning, förutsatt att du uppfyllt ett antal villkor. Du måste även vara medlem i en a-kassa. Medlemsavgiften till a-kassa är en privat kostnad och kan inte dras…

Kan jag köpa en elcykel till företaget?

Elcyklar har blivit ett allt populärare transportmedel. Under 2018 förväntas försäljningen fördubblas till uppåt 150 000 stycken. Många är intresserade av att köpa en elcykel genom sitt företag. Det går bra att göra under förutsättning att du som använder cykeln blir förmånsbeskattad. Du som har tillgång till en elcykel genom ditt företag förmånsbeskattas på samma…

Vad är deklarationsombud?

Skatteverket är en av de myndigheter i Sverige som har kommit längst med digitalisering. Detta har bland annat inneburit att deklarationer och andra uppgifter som tidigare lämnades på papper idag huvudsakligen lämnas elektroniskt. År 2017 lämnade nästan 5.8 miljoner svenskar sina årliga privata inkomstdeklarationer digitalt. Företag behöver i de flesta fall lämna flera deklarationer vid…

Kan jag få tjänstepension med eget företag?

Tjänstepension är en viktig del av det svenska pensionssystemet. Alla som är anställda och får lön eller inkomst via näringsverksamhet får rätt till offentlig ålderspension från staten genom arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Utöver detta får de flesta anställda hos arbetsgivare som har kollektivavtal eller har tecknat motsvarande försäkringsskydd även rätt till tjänstepension. Vanligtvis är tjänstepension premiebestämd,…

Hur gör jag för att få sjukersättning när jag är anställd i eget bolag?

Om du är ensam anställd i eget aktiebolag kan du få kompensation om haft fler än 3 sjukdagar då du inte kunnat arbeta under ett kalenderår. Ersättningen betalas ut en gång per år genom det så kallade högkostnadsskyddet. Beloppet baseras på den summa som du deklarerat som sjuklön i arbetsgivardeklarationerna under ett kalenderår. Sjuklönen är…

Kan jag överlåta tillgångar genom apportemission istället för att sätta in 50 000 kr som aktiekapital?

När du startar ett aktiebolag krävs en relativt stor investering på minst 50 000 kronor som aktiekapital. Alternativt går det att överlåta inventarier eller andra tillgångar till ett motsvarande värde genom en så kallad apportemission. Att göra en apportemission medför dock kostnader för att en auktoriserad revisor ska utfärda ett värderingsintyg för tillgången som du…

Vad ska mitt företag heta?

Företagets namn är en viktig del av dess identitet. Bland världens högst värderade varumärken är de flesta bildade från ett ord (Apple/Google), en ny sammansättning av två ord (Microsoft/Facebook), en förkortning av geografiska ord eller verksamhetsord (IBM/BMW), eller personnamn (Disney/Louis Vitton). Sveriges två högst värderade varumärken utmärker sig genom att vara bildade av förkortningar som…

Hur redovisar jag privata utlägg för företaget?

De flesta egenföretagare behöver då och då göra privata utlägg för sitt företag. Eftersom företaget är redovisningsskyldigt är det viktigt att sådana utlägg hanteras och bokförs på ett korrekt sätt. Företagets kostnader bör så lång som möjligt betalas direkt från företagskontot eller via ett företagskort. När så inte är fallet bör det vara så enkelt…

Vad innebär momsplikt för hyrläkare?

Sjukvårdstjänster är enligt mervärdesskattelagen undantagna från skatteplikt. Enligt ett nytt förhandsbesked från Högsta förvaltningsdomstolen ska dock EU-direktiv på området tolkas som att uthyrning av läkare eller annan vårdpersonal ska vara momspliktigt. Beslutet har konsekvenser för dig som är uthyrd läkare eller sjuksköterska till sjukhus, vårdcentraler eller andra vårdgivare. Konsekvenser för ditt företag Beslutet medför att…

Förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring och privat sjukvård

Från och med 1 juli 2018 gäller nya regler för beskattning av privatfinansierad sjukvård. Reglerna leder till ökad beskattning för dig som har en privat sjukvårdsförsäkring via företaget. Det blir även mindre förmånligt att låta företaget betala privat sjukvård. Du som har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring som betalas av ditt företag kommer från och med…

Fem saker du aldrig ska göra med företagets pengar

Ett eget aktiebolag är på många sätt din egen privata egendom som du själv kan bestämma över. Dock är det viktigt att alltid komma ihåg att det finns lagar och regler som styr över vad du får och inte får göra med företagets pengar. Felaktiga inköp eller utbetalningar kan resultera i stora krav på skatter…

Kan jag sälja ett aktiebolag med stora sparade underskott?

Många företag kommer aldrig igång som det var tänkt, eller går med förlust under de sista åren innan verksamheten läggs ned. Eftersom tidigare förluster kan kvittas mot framtida vinster finns det ett värde i att kunna överlåta förlustavdrag till en ny ägare. Dock är reglerna kring detta mycket strikta vilket innebär att förlusterna oftast inte…

Vilka skatteregler gäller om jag är över 65 år?

Beskattningen av lön och andra inkomster av tjänst är olika beroende på din ålder. Du som fortsätter att arbeta vid 65 års ålder betalar lägre skatt än yngre inkomsttagare. När du driver eget företag kan du även tillgodoräkna dig lägre arbetsgivaravgifter. Sedan jobbskatteavdragen mellan 2007 och 2011 är skattesatsen lägre för inkomst av tjänst än…

Hur fungerar momsregistrering av mitt företag?

De flesta företag som bedriver verksamhet behöver vara momsregistrerade. Vanligen registrerar du företaget för moms i samband med att du startar det. Om verksamheten förändras kan du ibland behöva ändra momsregistreringen och om verksamheten blir vilande eller avslutas ska du avregistrera. Om din verksamhet omsätter högst 30 000 kronor kan du välja att inte vara momsregistrerad.…

Vad händer om ett aktiebolag inte lämnar in en årsredovisning?

Alla svenska aktiebolag är skyldiga att lämna en årsredovisning till Bolagsverket efter varje avslutat räkenskapsår. Detta gäller även om företaget inte haft någon verksamhet. Det är ytterst styrelsens ansvar att se till att årsredovisningen skickas in senast 7 månader efter det föregående räkenskapsårets slut. Årsredovisningen ska utformas i enlighet med gällande lagar och regler för…

Hur jämnar jag ut företagets inkomster mellan bra och dåliga år?

Att driva eget företag är ofta mera lönsamt än att vara anställd så länge verksamheten går bra. Men omständigheterna kan förändras snabbt antingen genom att du själv beslutar att ta ledigt från företaget under en period, eller genom att du förlorar en viktig kund. Därför är det bra att känna till att det finns ganska…

Vad innebär GDPR för arbetsgivare?

Den 28 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsdirektiv GDPR i kraft. Det innebär flera förändringar av lagstiftningen kring hantering av personuppgifter i Sverige och andra europeiska länder. Bland annat berörs alla företag som är arbetsgivare. Registrering och personuppgiftsansvar Samtycke och personuppgiftsansvar och är två centrala begrepp inom den nya lagstiftningen. Privatpersoner ska enligt huvudregeln ge…

Vad ska jag göra om jag deklarerat fel skatt eller moms?

Att lämna korrekta deklarationer för moms, lön och arbetsgivaravgifter är en av de viktigaste skyldigheterna för dig som driver ett eget företag. Men det finns alltid en risk att något blir fel så att lämnade deklarationer behöver korrigeras. Generellt godtar Skatteverket rättade uppgifter som lämnas in av företag och ändrar sitt beslut om beskattning för…

Hur fungerar onlinesamarbete med en redovisningskonsult?

En viktig fråga som du som företagare måste ta ställning till är hur du vill sköta företagets bokföring. Antingen skaffar du dig ett bokföringsprogram där du regelbundet bokför alla affärshändelser eller också anlitar du en redovisningskonsult som sköter arbetet åt dig. Om du vill sköta bokföringen själv, men samtidigt få professionell rådgivning finns idag möjligheten…

Hur fungerar digital inlämning av årsredovisning?

Samtliga aktiebolag är skyldiga att lämna in en årsredovisning varje år. Detta gäller oavsett om bolaget bedrivit någon verksamhet eller inte. Sedan 26 mars 2018 kan årsredovisningar lämnas in till Bolagsverket i digital form. I första steget omfattas företag som använder K2-regelverket för redovisning. Våren 2019 är det tänkt att den nya tjänsten även ska…

Vad är periodisk sammanställning?

Periodisk sammanställning är en rapport som ska lämnas till Skatteverket av alla företag säljer varor och tjänster utan moms till företag som är momsregistrerade i andra EU-länder. Den huvudsakliga anledningen till att rapporten finns är att försvåra momsfusk vid gränsöverskridande handel. Skatteverket skickar den periodiska sammanställningen som företaget lämnar till respektive lands skattemyndighet för att…

Hur beräknas min föräldrapenning om jag driver eget aktiebolag?

Föräldrapenningen är i likhet med andra socialförsäkringar utformad med utgångspunkten att den som får ersättning har en fast anställning. Du som har ett aktiebolag räknas som anställd i ditt eget bolag. Det innebär att din föräldrapenning kommer att grundas på den lön du har tagit ut från bolaget. För att undvika oklarheter är det viktigt…

Vad är arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgift är en blandning av skatt och avgift till socialförsäkringar som betalas av alla arbetsgivare som betalar ut lön. Avgiften baseras på den lönesumma som deklareras i månadens arbetsgivardeklaration och är olika för olika åldersgrupper. Alla inkomsttagare som har fått ersättning från en arbetsgivare som betalar arbetsgivaravgift får del av det offentliga socialförsäkringssystemet och rätt…

Kan jag investera företagets kapital i aktier och fonder?

Om ditt företag har en stor kassa kan det vara en bra idé att investera kapitalet i olika former av placeringar. Ett eget aktiebolag kan många gånger vara en bra plattform för långsiktigt sparande. Eftersom bolagsskatten endast är 22 procent går det snabbare att bygga upp ett sparkapital med vinster i ett eget bolag än…

Vilka regler gäller för representation i företaget?

Den kanske mest märkbara förändringen på skatteområdet för egenföretagare inför 2017 är att reglerna för avdrag för kostnader vid representation förändras. Tidigare har kostnader för exempelvis lunchrepresentation varit avdragsgilla med upp till 90 kronor per person. Nu försvinner avdragsrätten för alla måltider, men istället blir det tillåtet att göra ett högre avdrag för moms. Från…

Vilka är de nya reglerna för friskvårdsbridrag?

Skatteverket har i januari 2018 uppdaterat reglerna för skattefritt friskvårdsbidrag från arbetsgivare. Reglerna har anpassats till att formerna för motion har utvecklats och att sättet för att utöva motionen har förändrats. Bland annat godkänns nu mer kostsamma aktiviteter som golf, ridning, utförsåkning, segling, dykning och kajakpaddling, som tidigare inte var avdragsgilla. Du som arbetar i…

Hur mycket lön ska jag ta ut 2018?

Det är viktigt att ta ut lön från ditt företag om det är din huvudsakliga sysselsättning. En fast inkomst är ett krav för att få ersättning vid exempelvis sjukdom eller föräldraledighet samt ger rätt till offentlig pension i framtiden. Dessutom är det ett krav för att kunna hyra eller låna till en bostad. Hur mycket…

Vad är skattekostnaden för periodiseringsfonder?

I samband med bokslutet kan ditt företag sätta av upp till 25 procent av det beskattningsbara resultatet till en periodiseringsfond. Beloppet måste tas fram till beskattning inom fem år efter att avsättningen gjorts. Under tiden ska företaget årligen deklarera en schablonintäkt som ska motsvara ränta på den uppskjutna skatten enligt samma princip som används för…

Hur fungerar de nya reglerna om trängselskatt för tjänstebilar?

Från den 1 januari 2018 ingår inte trängselskatten i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet för tjänstebilar. Förmån av trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska i stället värderas och beskattas separat. Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar. Betala privat eller förmånsbeskattas De nya reglerna ger två olika alternativ för hur trängselskatt för tjänstebil ska hanteras av dig…

När blir ett aktiebolag vilande?

Ett aktiebolag som inte längre bedriver verksamhet brukar benämnas som ett vilande bolag. Ur ett skattemässigt perspektiv kan det finnas fördelar med att låta ett företag vara vilande. Så länge företaget inte avvecklas måste det dock fortfarande lämna en årsredovisning och inkomstdeklaration. Varför ska ett aktiebolag vara vilande? De vanligaste skälen till att låta aktiebolag…

Hur mycket aktieutdelning ska jag ta ut från ett fåmansbolag år 2018?

Många egenföretagare som driver aktiebolag använder sig av möjligheten att ta en del av inkomsten som aktieutdelning. Enligt de så kallade fåmansbolagsreglerna kan utdelning upp till en viss gräns tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 20 procent. Utdelningar som betalas under 2018 ska tas upp som inkomst i deklarationen 2019. Ej utnyttjade…

Vilka avdragsregler gäller för representation?

Den kanske mest märkbara förändringen på skatteområdet för egenföretagare under 2017 var att reglerna för avdrag för kostnader vid representation förändrades. Tidigare har kostnader för exempelvis lunchrepresentation varit avdragsgilla med upp till 90 kronor per person. Nu har avdragsrätten tagits bort för alla måltider, men istället är det tillåtet att göra ett högre avdrag för…

Vilka är fördelarna med att äga aktier via ett holdingbolag?

En vanlig anledning att starta ett aktiebolag är att skapa ett holdingbolag för ägande i ett företag där man är anställd eller på annat sätt är engagerad. Efter att holdingbolaget har bildats går det bra att överlåta aktier i andra företag till motsvarande inköpspris utan att det ger några skattekonsekvenser. Det finns flera fördelar med…

Hur får jag ut ersättning för resor med egen bil i företaget?

Det händer såklart att man reser med egen bil som en del i företagets verksamhet. Det är inte tillåtet att låta ditt företag betala kostnader som är kopplade till ditt privata bilägande. Men du kan däremot föra körjournal vid varje resa och ta ut en schablonersättning per mil. Skriv en körjournal I samband med varje…

Vilka kostnader får jag dra av i företaget om jag arbetar hemma?

En stor andel av alla enmansföretag drivs från hemmet. Då kan det ofta vara svårt att veta vilka kostnader som kan dras av på företaget och vad som måste betalas privat. I de flesta fall finns det dock regler och rekommendationer att rätta sig efter. Kontorsrum hemma Om du arbetar hemifrån minst 800 timmar per…

Hur fakturerar jag ett företag utanför Sverige?

Många egenföretagare arbetar idag internationellt och har kunder utanför Sverige. Vid försäljning till utlandet gäller oftast andra momsregler än inom landet. Dessutom behöver du oftast använda dig av internationella system för banköverföringar för att få betalt från din kund. Här följer en sammanställning av vad du som kan vara bra att tänka på när du…

Vad kan jag göra om företaget inte kan betala sina skatter i tid?

Det är viktigt att ditt företag betalar skatter till skattekontot i rätt tid för att undvika kostnadsräntor och betalningskrav. I vissa fall kan det dock gå att få anstånd med skattebetalningar. Det kan även gå att begära tidigare återbetalning av preliminärskatt. Återbetalning av preliminär skatt Företagets preliminära skatt beräknas utifrån beskattningen det senaste räkenskapsåret. Om…

Nyheter för egenföretagare i statsbudgeten 2018

I dagarna har regeringens förslag till statsbudget för 2018 presenterats för riksdagen. Budgeten innehåller inte någon ökad beskattning av aktieutdelningar från fåmansföretag som tidigare diskuterats. Däremot görs flera förändringar som förbättrar villkoren för att driva eget aktiebolag. Beräknad SGI även för dig som startar aktiebolag Även företagare som driver aktiebolag ska få rätt till sjukpenningsgrundande…

Ingen höjd skatt på aktieutdelningar 2018

Efter att regeringen i slutet av augusti 2017 dragit tillbaka sitt förslag till ändrad beskattning av aktieutdelning i fåmansbolag kommer dagens regler fortsatt gälla även 2018. Det så kallade 3:12-regelverket innebär att aktieutdelning upp till en viss gräns tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 20 procent. Regeringen hade föreslagit att skattesatsen skulle…

Hur förändras beräkningen av bilförmån 2018?

Under 2016 fanns det 272 928 tjänstebilar i Sverige enligt Tjänstebilsguiden/SCB. Många egenföretagare väljer att äga bilen via företaget och påverkas därmed av reglerna för beskattning av bilförmån. Inför 2018 föreslås två förändringar i skattereglerna för tjänstebilar som påverkar dig som använder en företagsbil privat. Den ena förändringen är en ny modell för beräkning av…

VI ÄR EXPERTER PÅ JUST ENMANSBOLAG OCH KAN FUNGERA SOM DITT BOLLPLANK I STORT OCH SMÅTT.