Funderar du på att starta bolag?

Vi hjälper dig starta aktiebolag

Frivision hjälper dig som vill starta ett aktiebolag att registrera det hos Bolagsverket. Inför registreringen behöver du ha bestämt företagets namn, verksamhetsbeskrivning samt en person till förutom du själv som kan bli suppleant i styrelsen. I samband med att du bildar bolaget måste du även öppna ett bankkonto där du sätter in 25 000 kronor som blir företagets aktiekapital. Kontakta ditt närmaste kontor för att boka ett kostnadsfritt möte.

  • Registrera hos Bolagsverket
  • Företagsnamn
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Aktiekapital

Aktiebolag

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen för nystartade företag. Bolaget är en egen juridisk person och helt fristående från sina ägare. Företaget kan vara arbetsgivare och betala ut lön till dig som arbetar i det. Överskottet vid årets slut beskattas som vinst och kvarvarande belopp kan sedan betalas ut till ägarna som aktieutdelning. På grund av Sveriges skattesystem med hög skatt på löner och låg skatt på företagsvinster är det fördelaktigt att ha ett aktiebolag om du har höga inkomster.

Handelsbolag

Handelsbolag och kommanditbolag är mindre vanliga företagsformer. De liknar enskild firma med skillnaden att de drivs av två eller flera personer. Företaget är en egen juridisk person medan delägarna har personligt betalningsansvar för eventuella skulder. Överskottet från verksamheten fördelas mellan delägarna och beskattas som lön. Företagsformen lämpar sig bäst för två eller fler personer som vill starta en mindre verksamhet tillsammans.

Enskild firma

Enskild firma är den enklaste företagsformen. Firman är helt kopplad till företagaren som fysisk person och bedrivs med personligt betalningsansvar för eventuella skulder. Allt överskott från verksamheten räknas som en privat inkomst och beskattas som lön. Företagsformen lämpar sig bäst för mindre verksamheter samt för förvaltning av privatägda fastigheter, jordbruk och skogsbruk.

Guide

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen för nystartade företag i Sverige. För att kunna registrera ett svenskt aktiebolag ska du vara minst 18 år och bosatt i Sverige, EU eller EES-området. Du behöver även ha ett startkapital på 25 000 kronor som aktiekapital när företaget bildas.

Inför företagsstarten behöver du bestämt dig för vad ditt företag ska heta, typ av verksamhet och vilka som ska ingå i styrelsen. Företagsnamnet ska vara unikt och särskilja sig från andra företagsnamn och varumärken inom liknande branscher. Verksamheten ska beskrivas så att det klart och tydligt framgår vilka typ av tjänster eller produkter som företaget avser att erbjuda. Styrelsen ska bestå av minst två personer, du själv som ordinarie ledamot och en ytterligare person som styrelsesuppleant.

Rollen som styrelsesuppleant är till för att någon ska kunna representera bolaget i ditt ställe om något oförutsett inträffar. Ett aktiebolag bildas genom upprättandet av ett dokument som kallas stiftelseurkund. Där anges vem eller vilka som är stiftare och bildar bolaget, hur mycket som betalas av var och en samt ett förslag till bolagsordning. Bolagsordningen är alltså det nybildade företagets stadgar som bland annat innehåller företagsnamn och verksamhet samt räkenskapsår.

Stiftelseurkunden skickas tillsammans med en registreringsblankett till Bolagsverket som registrerar företaget. Till ansökan ska även bifogas ett bankintyg som visar att 25 000 kronor har satts in på ett nyöppnat bankkonto i företagets namn. Handlingarna kan antingen lämnas på papper, eller elektroniskt via e-tjänsten verksamt.se

  • 25 000 kr aktiekapital
  • Företagsnamn
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Suppleant
  • Stiftelseurkund
  • Bolagsordning

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.