Nya skatteregler 2018

Från och med 1 januari 2018 sker följande ändringar på skatteområdet:

  • Sänkt inkomstskatt för pensionärer och personer med sjukersättning
  • Förändrad fordonsskatt och förmånsbeskattning av trängselskatt
  • Sänkt moms på naturguidning till 6%
  • Ny flygskatt och slopad reklamskatt
  • Personaloptioner kan beskattas som inkomst av kapital

Regeringens tidigare förslag om höjd beskattning av aktieutdelningar i fåmansföretag blev inte genomfört. Inför 2018 finns ett förslag om sänkt bolagsskatt från 22% till 20%.

Dela dina tankar