Hur mycket utdelning ska jag ta från ett fåmansbolag 2019?

Många egenföretagare som driver aktiebolag använder sig av möjligheten att ta en del av inkomsten som aktieutdelning. Enligt de så kallade fåmansbolagsreglerna kan utdelning upp till en viss gräns tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 20 procent. Utdelningar som betalas under 2019 ska tas upp som inkomst i deklarationen 2020. Ej utnyttjade gränsbelopp får sparas till kommande år.

Förenklingsregeln – 171 875 kr (2.75 inkomstbasbelopp)
Högsta utdelning enligt förenklingsregeln år 2019 är 171 875 kronor per bolag. Beloppet motsvarar 2.75 inkomstbasbelopp. Du får endast tillämpa förenklingsregeln på ett bolag där du är delägare.

Huvudregeln – 50 procent av lönesumman plus kapitalränta
Om du är ensam anställd i ett aktiebolag och har tagit ut minst 400 000 kronor i lön under 2018 kan du tjäna på att använda huvudregeln. Enligt denna blir gränsen för aktieutdelning med 20 procent skatt lika med 50 procent av lönesumman plus anskaffningsvärdet för aktierna gånger statslåneräntan (cirka 0,5% för år 2018) + 9 procent. Lönesumman omfattar endast kontant lön och inte exempelvis bilförmån. I äldre aktiebolag startade före 2010 är omkostnadsbeloppet oftast 100 000 kronor.

Exempel
En ensam konsult som startat ett företag med 50 000 kronor i aktiekapital och tagit 400 000 kronor i lön under 2018 får följande gränsbelopp:

50 % x 400 000 kr (lönesumma) + 9,51 % x 50 000 kr (omkostnadsbelopp) = 204 755 kr